1.Inleiding

Dit is de handleiding voor de koppeling tussen MultiSafePay en Twinfield.

De koppeling zorgt dat betalingen uit MultiSafePay automatisch worden doorgezet naar memoboekingen in Twinfield.Omdat de betalingen direct in het boekhoudsysteem van de ondernemer komen bespaart deze tijd op de financiële administratie.

Er is een proefperiode van 30 dagen.

Vriendelijk aandacht gevraagd voor het volgende

 1. Deze koppeling vervangt niet het werk van de boekhouder. Deze koppeling bespaart tijd omdat je niet meer hoeft over te tikken. De boekhouder is nog steeds nodig voor advies, kennis en controle.
 2. Tip: Andere klanten met deze koppeling hebben veel gehad aan de tips in de FAQ voor MultiSafePay en in de FAQ voor Twinfield.

2.Hoe de koppeling werkt

Nieuwe verkopen worden 4 keer per dag uit je account opgehaald. Daarnaast worden iedere nacht de verkopen bekeken die eerder zijn opgehaald en die nog niet zijn doorgestuurd naar je boekhoudsysteem. Er wordt gekeken of deze inmiddels wel kunnen worden doorgezet.

Betalingen in MultiSafePay hoeven nog niet afgerond te zijn als ze worden opgehaald. Bij incasso's en SEPA betalingen kan het zijn dat de daadwerkelijke betaling een paar dagen of weken later binnen komt. Totdat de betaling in MultiSafePay de status paid heeft zullen de betalingen bij tab Open zichtbaar zijn op het dashboard.

Doorzetten betalingen
Bij het doorzetten van een betaling zoekt de koppeling eerst de concept-boeking in Twinfield op die bij de betaling hoort. De koppeling gebruikt voor het zoeken van de concept-boeking de volgende criteria:

 • Er wordt een match gedaan op het bedrag
 • Als er een klant-emailadres is wordt een match gedaan op dit emailadres
 • Er wordt een match gedaan op het bestelnummer en de omschrijving in de betaling
Als de concept-boeking in Twinfield gevonden is dan wordt de memoboeking aangemaakt. Wordt de concept-boeking niet gevonden dan zal de koppeling nog drie dagen proberen de boeking te vinden. Mocht de concept-boeking later binnen komen dan kan deze doorgezet worden via de blauwe Verwerk knop op het dashboard.

Na het doorzetten van de betaling zal de koppeling de betaling en de concept-boeking tegen elkaar afletteren.

Na het verwerken
Nadat de betaling is doorgestuurd en een succesmelding van Twinfield is ontvangen wordt de betaling als afgehandeld aangemerkt. De MultiSafePay bestelling verschijnt bij tab Rapportage op het dashboard.

Geeft Twinfield een foutmelding terug bij het verwerken van de betaling dan verschijnt de betaling bij tab Fouten op het dashboard. Via de gele knop Meer info is meer informatie over het probleem te vinden. Via de rode knop Meld probleem kan de betaling met alle noodzakelijke gegevens heel gemakkelijk bij ons aangemeld worden nadat je zelf het probleem hebt proberen op te lossen. Is het probleem opgelost dan kan in sommige situaties de betaling opnieuw worden doorgezet met de blauwe Verwerk knop.

Gegevens
Informatie over de gegevens die doorgezet worden is te vinden in de sectie Day-to-day: Naar Twinfield verderop in de handleiding.

3.Nodig: MultiSafePay API sleutel

Voor het leggen van de connectie naar MultiSafePay heb je de API sleutel van je MultiSafePay account nodig. Je kunt deze vinden via Dashboard > Instellingen > Website instellingen.

MultiSafePay API sleutel

Let op dat je onder deze sleutel de status Ingeschakeld aan hebt staan, en niet per ongeluk op geblokkeerd. De API sleutel is een beveiligingssleutel.

4.Installatie

Controleer na de installatie, mbv deze FAQ, of de koppeling werkt.

Het installeren van de koppeling begint met het aanmelden voor een proefperiode, via onze koppelingen-pagina. Na aanmelding, ontvang je een e-mail met daarin een installatie-url en inloggegevens. Met deze installatie-url, start je de installatie van de koppeling.

Het activeren van de koppeling bestaat uit drie stappen:
1. Het leggen van de connectie met het MultiSafePay account. Via deze stap autoriseer je de koppeling om de gegevens uit jullie account te lezen.
2. Het leggen van de connectie met Twinfield. Hiermee autoriseer je de koppeling transacties naar jullie Twinfield administratie te schrijven en informatie te lezen.
3. Het configureren van extra gegevens, zoals de rekening voor de inkoopfactuur en de tussenrekeningen voor de betaalmethoden.

Voordat de koppeling gebruikt kan worden dienen eerst de voorwaarden geaccepteerd te worden. De voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene ICT Voorwaarden (brancheorganisatie) en de algemene AVG richtlijnen. Ook hebben we een naam, emailadres en het land van de webwinkel nodig.

Authenticatie MultiSafePay
De authenticatie met je MultiSafePay webwinkel gebeurt via de API sleutel die je in een vorige sectie hebt aangemaakt. Klik op de rode Connect knop naast multisafepay en vul de API sleutel in in het popup-window. Als de connectie correct gelegd is dan wordt het bolletje groen.
Let op: Het is nu mogelijk te koppelen met een MultiSafePay single account. Heb je meerdere shops onder je MultiSafePay hangen dan kun je op dit moment nog niet koppelen.

Connectie Twinfield
De connectie met Twinfield loopt via OAuth. Zorg dat je bent uitgelogd bij Twinfield voordat je de connectie start. Je klikt nu op de rode Connect knop. Er verschijnt automatisch een inlogscherm voor je Twinfield account. Als je inlogt krijg je een scherm waarin gevraagd wordt of je de connectie toestaat. Als je dit bevestigt dan wordt de connectie met Twinfield gelegd.

Wil je op een later moment de connectie opnieuw wil leggen - bijvoorbeeld omdat je een andere wilt gebruiken - dan kan dat door op de Connect knop te klikken.

Administratie en debiteurenrekening
Het is belangrijk dat je na het leggen van de connectie met Twinfield eerst de administratiecode van je Twinfield administratie instelt. Je kunt ook de debiteuren dimensie wijzigen. Standaard in Twinfield is een debiteuren dimensie 1300.

Inrichten betaalmethoden op tussenrekeningen
Bij het doorzetten van betalingen wordt een tussenrekening ingesteld van type Betaalmethoden in Twinfield. Bij het inrichten van de tussenrekeningen is er geen mogelijkheid (meer) om op vaste debiteuren per betaalmethode te boeken.

 

5.Day-to-day: Vanuit Multisafepay

Nieuwe verkopen worden 4 keer per dag uit je account opgehaald. Daarnaast worden iedere nacht de verkopen bekeken die eerder zijn opgehaald en die nog niet zijn doorgestuurd naar je boekhoudsysteem. Er wordt gekeken of deze inmiddels wel kunnen worden doorgezet.

Betalingen in MultiSafePay hoeven nog niet afgerond te zijn als ze worden opgehaald. Bij incasso's en SEPA betalingen kan het zijn dat de daadwerkelijke betaling een paar dagen of weken later binnen komt. Totdat de betaling in MultiSafePay de status paid heeft zullen de betalingen bij tab Open zichtbaar zijn op het dashboard.


Uitwerking veldniveau betalingen
Hieronder een uitwerking op veld-niveau bij het ophalen van betalingen.

Velden betaling
Naam veld Waarden uit MultiSafePay bestelling
Betaal-identifier [transaction_id]
Betaal-nummer [site_id], deze waarde wordt niet gebruikt
Bestelling-identifier [order_id]
Transactie-identifier [transaction_id]
Omschrijving [desription]
Betaaldatum De datum uit [completed] als deze bestaat, anders de datum uit [created]
Totaal [amount] / 100, MultiSafePay geeft het betaalde bedrag in centen
Valuta [currency]
status [status]
Betaalmethode - id [payment_method] in kleine letters
Betaalmethode - naam [payment_method]

Het is soms mogelijk om bij een betaling in Multisafepay een bijbehorende bestelling op te halen. Die bestelling kan extra informatie geven voor het afletteren in Twinfield.

Velden bestelling
Naam veld Waarden uit MultiSafePay bestelling
Bestelling-identifier [order_id]
Bestelnummer [description]
Betaal-identifier [transaction_id]
Status bestelling [status]
Status betaling [financial_status]
Besteldatum [created]
Totaal [amount] / 100, MultiSafePay geeft het betaalde bedrag in centen
Valuta [currency]
Betaalmethode - id [payment_details][type]
Betalingen Hiervoor worden de velden [payment_methods] uit de bestelling en de aparte betaling gebruikt. Veld [payment_methods] bevat de betalingen. In onderstaande tekst staat [i] voor een betaling uit [payment_methods]. Voor iedere betaling wordt een aparte betaling voor de bestelling gemaakt.
 • orderid - veld [order_id] uit de aparte betaling
 • betaalid - veld [transaction_id] uit de aparte betaling
 • factuurnummer - veld [invoice_id] uit de aparte betaling
 • transactionid - veld [transaction_id] uit de bestelling
 • betaalid - veld [transaction_id] uit de aparte betaling
 • type - veld [payment_methods[i][type]
 • bedrag - veld [payment_methods[i][amount] / 100
 • valuta - veld [payment_methods[i][currency]
 • status - veld [payment_methods[i][status]
 • betaaldatum - veld [created] uit de bestelling
 • betaalmethode-id - veld [payment_details][type] uit de bestelling in kleine letters
 • betaalmethode - veld [payment_details][type] uit de bestelling
Als het niet mogelijk is om de bijbehorende bestelling op te halen, bijvoorbeeld omdat daar geen rechten toe zijn, dan wordt de betaling gebruikt om een fictieve bestelling aan te maken.

Als het mogelijk is om een aparte bestelling voor de betaling op te halen in MultiSafePay dan wordt de klant bepaald op basis van de bestelling. Als de bestelling niet opgehaald kan worden dan wordt de klant bepaalt op basis van veld [customer] in de betaling. Ook de klantgegevens kunnen extra informatie geven voor het afletteren in Twinfield.

Velden klant
Naam veld Waarden uit MultiSafePay bestelling
Voornaam [first_name]
Achternaam [last_name]
Adres [address1] en [address2]
Huisnummer [house_number]
Postcode [zip_code]
Plaats [city]
Staat [state]
Iso-landcode [country]
Email [email] indien bekend, anders nocustomer
Mobiel [phone1]
Als er geen klant-gegevens gevonden worden dan zal er een lege klant met emailadres nocustomer geretourneerd worden. Het emailadres nocustomer geeft aan dat er geen klantgegevens zijn om te matchen in Twinfield.

6.Day-to-day: Naar Twinfield

De synchronisatie van gegevens tussen MultiSafePay en Twinfield is als volgt.

Aanmaken memoboekingen
De betalingen uit MultiSafePay worden in Twinfield geimporteerd als memoboekingen.

 • Heading Betaaldatum
 • Betaalregel:
  • Rekening voor de betaalmethode - ingesteld in de koppeling
  • Bedrag incl BTW
  • Omschrijving - Verkoopnummer
  • Factuurnummer - Betaalmethode plus - indien aanwezig - de transaction-id
 • Verkoopregel:
  • Debiteuren-rekening - default 1300, aanpasbaar
  • Klant-code
  • Bedrag incl BTW
  • Omschrijving - Verkoopnummer
  • Factuurnummer - Verkoopnummer

7.Support

Wij vinden het belangrijk dat je als ondernemer op het moment dat je dat zelf wilt direct toegang hebt tot informatie over de koppeling. Daarom heeft iedere klant een persoonlijk dashboard.

Persoonlijk

Op het Dashboard >> Rapportage zie je welke verkopen uit je MultiSafePay account, per wanneer, zijn doorgezet naar Twinfield.

Bij Dashboard >> Fouten zie je welke verkopen niet zijn doorgezet. Daar kunnen geldige redenen voor zijn. Meestal kan de openstaande post niet gevonden worden die bij de betaling hoort of is de openstaande post al afgeletterd. Er staan suggesties wat je moet doen om de foutsituatie op te lossen en ook is er een Verwerk knop om met voorrang een verkoop (opnieuw) door te schieten. Kom je er niet uit dan kun je de rode Meld probleem knop gebruiken om fouten bij ons aan te melden.

Bij Dashboard >> Open zie je welke verkopen wel al zijn opgehaald maar nog niet zijn doorgezet omdat zij nog niet de juiste status hebben in de account. Iedere nacht draaien er jobs om de status opnieuw te bekijken en de verkoop alsnog door te zetten.

Bij Dashboard >> Configuratie staan de instellingen van je koppeling. Je kunt instellingen daar aanpassen.

Bij Dashboard >> Profiel staan facturen voor download. Ook kun je hier een extra emailadres opgeven voor het verzenden van emails.

We hebben een uitgebreide FAQ-sectie op de website. Kijk in het bijzonder naar deze secties: https://faq.webwinkelfacturen.nl/category/66/multisafepay.html en https://faq.webwinkelfacturen.nl/category/41/twinfield.html.

Overige vragen en opmerkingen kun je sturen naar webcare@webwinkelfacturen.nl. Voor een snelle beantwoording graag altijd de licentiesleutel en zoveel mogelijk informatie sturen. Dus loop je vast bij de installatie geef dan aan waar je vastloopt. En als er een foutmelding is, die natuurlijk ook. Ontbreken er volgens jou verkopen, graag nummer en datum doorgeven. Dan kunnen wij heel gericht gaan zoeken en je antwoorden wat er aan de hand is.

Wil je liever dat wij de installatie van de koppeling voor je doen? Dat kan. Stuur een email naar webcare@webwinkelfacturen.nl met het verzoek. Voor een installatie brengen we € 39,50 excl BTW in rekening. Voor installaties hebben we toegang tot de webwinkel en het boekhoudsysteem nodig.

Wij kunnen migraties uitvoeren voor verkopen die in het verleden hebben plaatsgevonden. De aanvraag procedure en werkwijze beschrijven we in deze faq. Voor migraties brengen we € 67,50 excl BTW per 1000 verkopen in rekening.